Συμμετοχή της Προέδρου του Ε.Κ.Πάτρας και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΔΕ, κας Σταυρούλας Παναγοπούλου Νικολάου στη διεθνή συνάντηση εργασίας για τους NEETs

26 May 2016
 logo EKP

 Ine

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΓΣΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Τη Δευτέρα 16/5/2016, στο ξενοδοχείο Patras Palace πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου E.C.M.Y.N.N. (Enhancing Competences to Meet Young Neets’ Needs) – KA2 Erasmus+, όπου στόχο έχει την ανάδειξη του προβλήματος των νέων ανθρώπων έως 29 ετών  που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας και κατάρτισης και τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και δράσεων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων αυτών και αύξηση της δυνατότητας επανένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Εταίροι του έργου είναι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί και  επαγγελματικοί φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ρουμανία, την Πολωνία και την Ελλάδα.

Στη διεθνή συνάντηση συμμετείχε η Πρόεδρος του  Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Σταυρούλα Παναγοπούλου – Νικολάου.

Η κα Παναγοπούλου – Νικολάου παρουσίασε τις θέσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος για την ενίσχυση των NEETs και εν γένει των ανέργων για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και τις δράσεις του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ που αφορούν σε αυτούς.

Ακολούθησε συζήτηση με τους ξένους εταίρους, δίνοντας έμφαση σε καλές πρακτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης των NEETs σε κάθε χώρα.

 

WP_20160516_017

 

WP_20160516_019